Deckarförfattaren Susan Casserfelt skänker debutboken Prästens lilla flicka till stockholmscafét Green Bean Coffee vid Mariatorget och till Café Lilla Paris i Örnsköldsvik, om mottagaren betalar en uppskjuten kaffe & fralla – s.k. ”suspended coffee”, på italienska ”caffé sospeso”.

– Tillvaron för alla tiggare, försäljare av Situation Sthlm, utslagna och missbrukare kring Mariatorget hade länge gnagt på mitt samvete. Jag ville göra något för dem.

Ur det föddes samarbetet med Green Bean Coffee vid Torkel Knutssongatan vid T-baneuppgången. Tre böcker finns även på Café Lilla Paris, som förekommer i boken, för att testa uppskjuten kaffe i Västernorrland.

– Idén fick jag efter ett upprop på Facebook om att sprida sedvänjan i Sverige. Jag har inte mycket pengar, men kan däremot erbjuda min bok och förhoppningsvis inspirera andra.

Vad innebär då en uppskjuten kaffe?

Du som medmänniska betalar i förskott för en kopp kaffe, som senare skänks till den som inte har råd att betala. Traditionen med uppskjutet kaffe startade i Italienska Napoli och har sedan spridits över hela världen. På vissa ställen kan man förutom uppskjutet kaffe även beställa smörgåsar eller hela måltider.
Med boken följer även ett handgjort bokmärke som författaren skapat. Totalt värde av bok och bokmärke är 200 kr.
Totalt betingar böckerna ett värde av 20 600 kr.