Nu har Hugo börjat hos er och eftersom han är diagnostiserad autist tänkte jag berätta lite om honom.ballonguppsläppet

Vi ville prova ”vanlig skola”. Om det inte skulle fungera så byter vi till särskola. Orsaken är att vi tror att det kan passa honom och att vi inbillar oss att det är lättare att byta från vanlig klass till särskola, än tvärt om.

Som en del av er kanske redan märkte idag så är han självständig och snabb, vilket innebär att han kan försvinna om han har fått för sig att han ska vara någon annan stans. Det kan räcka med att en pedagog säger att ”Nu ska vi gå till XXX” så tar han instruktionen bokstavligt, dvs börjar gå till XXX utan att invänta andra.

Det kan ibland vara svårt att förstå vad Hugo pratar om eftersom han ofta ”befinner sig” i sin låtsasvärld och talar om hittepåfigurer.

Hugo är en glad kille för det mesta, men ibland blir han ledsen och i det känslotillståndet fastnar han lätt och kan behöva hjälpa att komma tillbaka ur.

Han har ett stort hopp-behov, då han hoppar på stället mot en vägg. Vi tänker att det är ett sätt att lugna sig själv och att få ut ”jobbig överskotts-energi”. Vi ser gärna att det kan vara något som han får fortsätta med på skolan, när det passar er och inte stör i den pedagogiska undervisningen. Hugo kan kanske få ett speciellt ställe där han kan få hoppa?

Kommunikationen förenklas genom bildstöd. Vi använder tumme upp och tumme ner när vi frågar ”ja” och ”nej”-frågor, eller ger honom två alternativ.Glad_ledsen_5658

Ibland använder vi också ibland dessa symboler för att förklara känslotillstånd.

Om det har ”hänt något” som involverar social interagerande kan en social berättelse vara bra för att klargöra för Hugo vad som skett. Här följer ett ex.social_historia_5662

Utan att vara insatt i hur skolan-världen fungerar för barn med speciella behov har jag har lite idéer om hur man skulle kunna stödja Hugo i att växa socialt. Hugo har beviljats plats i särskolan. Kan det vara till hjälp för er med att söka extra resurs-stöd, helst med erfarenhet kring autism?

Hjälpmedel som skulle kunna stödja Hugo i hans utveckling är en IPad, dels med pedagogiska spel som läromedel men även som

  1. motivator för att göra tråkiga saker. ”Gör det här först så får du spela på IPad sen”
  2. paus när han inte orkar delta i utbildningen
  3. för att fotografera och filma jämnåriga tillsammans med Hugo och sedan titta på filmen tillsammans med Hugo och uppmärksamma honom om hur andra barn gör.

 

Om inte skolan kan tillhandahålla IPad eller liknande hjälpmedel så gör vi det mer än gärna. Vi vill gärna ha en öppen dialog om Hugo under det här året så att vi kan diskutera om det uppstår några problem och hitta lösningar tillsammans.